Auticoaching

Jongeren vanaf 11 jaar tot en met hoger onderwijs met (een vermoeden van) autisme

Momenteel heb ik een aanmeldstop.  Nieuwe aanmeldingen zijn voorlopig niet mogelijk.

In het begeleiden van jongeren zit altijd een leerproces. Afgaande op bepaald gedrag wordt dit wel eens als een ‘motivatieprobleem’ gezien. Wij gaan hier niet van uit. De kans is immers groter dat de basis van het probleem elders zit. Dit onderzoeken is de eerste stap in elk leerproces, of dit nu gaat om het behalen van betere schoolresultaten, het werken aan meer zelfstandigheid, het praten over moeilijke zaken, … Dit onderzoeken vraagt tijd. Een oplossing dient zich niet aan op 1-2-3 …


We streven daarom naar een grondige, doortastende aanpak om zo de kans op een duurzame oplossing te vergroten. Hierbij is het van belang dat de jongere die in begeleiding komt ook zelf een hulpvraag heeft.


Oudergesprekken voor ouders van jongere kinderen vind ik zalig om te doen, dus ook hiervoor bent u zeer welkom!

Wachtlijst

Ik ben me ervan bewust dat de wachtlijst op dit moment lang is. Ik werk aan een online programma om tegemoet te komen aan deze wachttijd. Van zodra dit klaar is, komt de praktische info onder ‘online aanbod’. Wenst u op de hoogte te worden gehouden, kan u zich via dit formulier aanmelden. U krijgt de info over dit aanbod dan ook in uw mailbox.

Mogelijke onderwerpen

* Wat is autisme bij mij?
* Omgaan met emoties 
* Schoolaangelegenheden en studiekeuze 
* Sociale contacten aangaan en onderhouden 
* Organisatie vrije tijd 
* Communicatie (ouders – kinderen)  
* Op zoek naar een job 
* … 

Aanpak

* Kennismakingsgesprek (1u)
* X aantal sessies (50 à 60 min) afhankelijk van uw hulpvraag en de evolutie van uw traject 
* Overleg met school, andere hulpverleners, … indien gewenst 

Tarieven

* Kennismakingsgesprek en coachingsessies: €60 cash of met de bancontact app te betalen na het gesprek
* Overleg met school, andere hulpverleners,... is enkel online mogelijk - € 60 per gesprek 

VOLG JOKE SPAEPEN